top of page

報名系統資料

2-1~2-4朝山禮佛與六臂觀音三日禅修營報名   From-5.jpg

朝山禮佛與六臂觀音三日禅修營報名

https://airtable.com/shr54QHwCFig5fq1J

報名3.jpg

2019慈悲和平大會報名登記表

https://airtable.com/shrqDSTSThmKCfmAZ

報名2.jpg

2019慈悲和平大會消災祈福登記表

https://airtable.com/shre0M53nLcrCUQ9N

超度 qrc.jpg

2019慈悲和平大會超度登記表

https://airtable.com/shrfHRNk25pssoiJI

連絡電話:林啟明  0928-731-682

                  林節碧 0935-487-340

bottom of page